FAQs Complain Problems

७० माथिका लाभग्राहीको नामावली

इटहरी उप-महानगरपालिका क्षेत्रमा रही सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाई पाई आएका ७० वर्ष माथिका लाभग्राहीको आ.ब. २०७२/७३मा औषधि उपचार खर्च पाउनका लागि जेष्ठ अन्य ,जेष्ठ दलित , एकल महिला ,आंशिक र पूर्ण अपाङ्ग गरि ४५०९ को नामावली यसै साथ छ |