वडा नं. १५ को कार्यालय, एकम्बा

 वडा अध्यक्ष : श्रवन कुमार चौधरी 

           फोन नं : ९८१६३६३८५५

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : देवकी थरुनी

           फोन नं. : ९८४२१०२६०६

  • दलित महिला सदस्य: मेधनी देवी ऋषिदेव

           फोन नं. : ९८१६३११२०४

  • सदस्य: अशोक कुमार  चौधरी

           फोन नं : ९८१३११५११७

  • सदस्य: शवुत नारायण चौधरी    

           फोन नं : ९८११०७८९११

वडा सचिव 

  रमाकान्त चौधरी

    फोन नं : ९८६२२२०८५४

सब इन्जिनियर 

दिपक कुमार मण्डल

    फोन नं : ९८६२०६२६८७

अमिन 

सत्य नारायण मण्डल (१५/१६)

  फोन नं : ९८१६७४५१६५ 

कम्प्युटर प्राबिधिक

सबिता थापा   

फोन नं : ९८१८४४२६९१

कार्यालय सहयोगी 

नरेश चौधरी

    फोन नं : ९८१७३६९०८५

इमेल : itahari.ward15@gmail.com

Undefined
Population: 
२६७१
Ward Contact Number: 
०२५५८३२१९
Weight: 
0